Kompletní systémy
pro vegetační střechy
Kontrolní šachty a zavlažovací zařízení
Drenážní výrobky Obrubníky a štěrkové lišty
Rouna, geotextilie,
fólie proti prorůstání
kořenů
Žlaby, rošty a rohožky
Substráty Spárovací křížky
Vegetace Květinové výsadbové bedny a zabezpečení okrajů střech
Komplet pro garáže a parkoviště Detailní obrázky